Cartref > Newyddion > Cynnwys
Defnydd Cyffredin Gwrtaith Prydau Pysgod

Mae gwrtaith prydau pysgod yn bwydo ar gyfer moch, ieir ac anifeiliaid eraill, mae angen i'r bwydydd hyn gynnwys protein o ansawdd uchel, yn enwedig moch a ieir ifanc. Oherwydd bod yr anifeiliaid ifanc yn y cyfnod twf cryf, mae'r galw am brotein a'r gyfran fawr o asidau amino yn y protein, y pysgodyn fel protein anifeiliaid, y gymhareb asid amino a'r anifail angen yr asidau amino agosaf.

Bwyd anifeiliaid anifail ar gyfer anifeiliaid dyfrol fel pysgod, cranc, berdys a phrif ffrwd bwyd anifeiliaid eraill. Mae angen cymysgedd asid amino agosaf ar gyfer llysiau pysgod ac anifeiliaid dyfrol, ychwanegwch fawn pysgod i sicrhau bod anifeiliaid dyfrol yn tyfu'n gyflymach.

blob.png

Mae bwyd anifeiliaid anifeiliaid ffwr ar gyfer rhai anifeiliaid ffwr fel llwynogod, rascwn a phorthiant eraill, anifeiliaid ffwr yn bennaf carniforus, tyfiant y galw am brotein, pryd pysgod o ansawdd uchel fel deunydd crai protein yw'r dewis cyntaf ar gyfer y cynhwysion bwyd anifeiliaid hyn.

Os ydych chi am gael mwy o syniadau ar gyfer prydau pysgod, rydym yn broffesiynol mewn pryd pysgod, gallwch gysylltu â ni trwy anfon ymholiad.